Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, Slovakia

EN

+421 903 536 363

Stretnutie komôr na MZV

Zahraničné obchodné komory  majú záujem spolupracovať

❝Obchodné komory sú našimi partnermi v zahraničných teritóriách, vďaka otvorenej komunikácii sa dokážeme vzájomne podporiť a lepšie nastaviť obchodno-ekonomické vzťahy. V konečnom dôsledku tak prinášame benefity pre slovenské spoločnosti v zahraničí a zároveň pre zahraničné investície na Slovensku,❝

- uviedol štátny tajomník Rastislav Chovanec, ktorý sa v pondelok stretol s predstaviteľmi 21 zahraničných obchodných a priemyselných komôr. Spoločne sa zhodli na zintenzívnení a skvalitnení spolupráce.

Štátny tajomník predstavil na stretnutí priority ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v oblasti ekonomickej diplomacie, ktoré aktívne nadväzujú na požiadavky slovenských exportných združení. Predstavitelia obchodných komôr zároveň odprezentovali svoje aktivity.

Pre ministerstvo je významným partnerom aj  Slovenská obchodná a priemyselná komora, ktorá sa rovnako na stretnutí zúčastnila. Tá napomáha k rozvoju a vytváraniu nových príležitostí pre obchod a investície v ekonomicky významných teritóriách doma a v zahraničí 

"Oceňujem činnosť zahraničných komôr na Slovensku a som rád, že môžeme naše partnerstvo a spoločné ciele ďalej rozvíjať"

- uzavrel štátny tajomník R. Chovanec.

#EkonomickaDiplomacia 

Stretnutie komôr na MZV